Resirkulering

VEIEN TIL EN GRØNNERE FREMTID.

Resirkulering for miljøet vårt.

Fordi miljøet er så viktig for oss, øker vi effektiviteten av vår resirkuleringsprosess ved å designe produkter helt fra starten til å bli bærekraftig.

Bærekraftstrategien er et sentralt element i Opels produktansvar. Vi tar sikte på å redusere avfallet som produseres under kjøretøyproduksjonen, samt i slutten av kjøretøyets levetid. "Design for bærekraft" er en del av Opels forpliktelse til miljøet, og bevaring av verdifulle materialer og energiressurser.

 

RESIRKULERINGSORIENTERT DESIGN

Gjør resirkulering mye enklere.

Når det gjelder produktutvikling er Opels resirkuleringsstrategi basert på to hovedpilarer:

 • Design for bærekraft
 • Utvikling og implementering av 'materialsykluser'  for kjøretøyproduksjon

Fullt produktansvar

Utvikling

 • Livssykluser
 • Bærekraftig materialvalg

 

Produksjon

 • Bruk av resirkulert materialer (resirkulerer)

 

Bruk

 • Avfall fra forhandler (avfallshåndtering)
 • Reservedeler

 

Gjenvinning

 • Kjøretøygjenbruk
 • Forurensning og forbehandling
 • EU-direktivet
LES MER VIS MINDRE
 • Fullt produktansvar

  Utvikling

  • Livssykluser
  • Bærekraftig materialvalg

   

  Produksjon

  • Bruk av resirkulert materialer (resirkulerer)

   

  Bruk

  • Avfall fra forhandler (avfallshåndtering)
  • Reservedeler

   

  Gjenvinning

  • Kjøretøygjenbruk
  • Forurensning og forbehandling
  • EU-direktivet
For å sikre at alle Opel-produkter oppfyller våre resirkuleringsmål, må alle design-team følge retningslinjene for "Resirkulering- og gjenvinningsegenskaper". Disse retningslinjene er laget for å støtte både Opels ingeniører og leverandører i utviklingen av resirkulerbare kjøretøy. Prosessen hjelper også ingeniørene med å analysere deler, komponenter og kjøretøyer med hensyn til resirkulering og gjenvinning.

Elementer konstruert for gjenvinning

 • Bærekraftig materialvalg
 • Design for forurensning
 • Design for pre-behandling
 • Elementer konstruert for gjenvinning

  • Bærekraftig materialvalg
  • Design for forurensning
  • Design for pre-behandling
Opel har en lang tradisjon for å bruke resirkulerte materialer. Mer enn 230 resirkulerte plasttyper er spesifisert og godkjent for bruk i produksjon. Fra et teknisk perspektiv gjøres det flere tiltak for å øke bruken av resirulert matriale.  

I sammenligning med ubrukte ressurser, må resirkulerte materialer oppfylle alle de samme tekniske kravene. Resirkulert materiale foretrekkes når prisen ikke økes, men det går aldri utover kvaliteten. Vårt resirkuleringsteam gjør sitt beste for å opprettholde høy kvalitet.

Kvaliteten på våre resirkulerte materialer er blitt så god sammenlignet med nye materialer at de ikke lenger brukes bare til 'skjulte deler', men også kan brukes til mange synlige deler.

Bruk av resirkulerte materialer

De merkede delene kan være laget av resirkulert materiale.
 • Bruk av resirkulerte materialer

  De merkede delene kan være laget av resirkulert materiale.

GJENVINNINGSKONSEPTET

Prosessen.

Levering

Den siste eieren leverer bilen til en godkjent oppsamlingsplass. Etter å ha kontrollert bilen, vil en representant for oppsamlingsplassen utstedes den nødvendige vrakmeldingen.

Forbehandling og miljøanering

Først fjernes batteriet, og kollisjonsputene nøytraliseres. Deretter tappes alt drivstoff og all annen driftsvæske i kjøretøyet. Dette inkluderer motorolje, girolje, bremsevæske, kjøle-/frostvæske fra klimaanlegget.

Demontering

Neste trinn er demontering av komponenter og systemer, for å merke dem som brukte deler eller å bruke dem som grunnlag for reproduserte deler. Dersom det er økonomisk forsvarlig, samles materialer som plast eller glass til gjenvinning.

Oppbevaring

Materialer som er skadelige for miljøet, samles og sendes til mottaksstasjoner for farlig avfall.

Shredder/Fragmentering

Bilvrakene sendes inn i en stor "shredder" (sorteringskvern), som kverner opp vraket i biter og sorterer ut deler for videre resirkulering eller gjenvinning.

Teknikk etter fragmenteringen (PST)

Teknikk etter fragmenteringen (PST)

Resirkulering / Gjenvinning

Materialene sortert ut av fragmenteringsprosessen kan brukes som råvare i helt nye ting. Denne prosessen gjør det mulig å gjenvinne opptil 95% av kjøretøyet, og reduserer mengden av gjenværende avfall for deponering.

KASSERTE KJØRETØY

RESIRKULER DIN OPEL.

Tilbakelevering av kassert kjøretøy.

Vi har alltid gjort vårt beste for å være miljøvennlig, og nå er gjenvinning ikke et valg, det er en del av loven. Den nye lovgivningen om kasserte kjøretøyer trådte i kraft j januar 2007. Et resirkuleringsinitiativ som krever at produsentene reduserer mengden avfall som oppstår under kjøretøyproduksjon og ved slutten av kjøretøyets liv.

Opel gir muligheten til å kostandsfritt levere tilbake det gamle kjøretøyet til en av partnerne i nettverket.Dette er kostnadsfritt, men underlagt bestemte forutsetninger (se under).

Vi ønsker å sørge for at din gamle bil blir resirkulert påen miljøvennlig måte. Alle våre demonteringsanlegg oppfyller alle lovens krav og er sertifisert av uavhengige sakkyndige i henhold til lovgivningen om kasserte kjøretøyer. I tillegg blir alle disse anleggene, alle prosessene og all dokumentasjonen over innkommende og utgående materialer kontrollert av våre resirkuleringseksperter.

 

 

Kostnadsfri tilbakelevering gjelder under bestemte forutsetninger:

 • Kjøretøyet har opptil 9 seter eller er lette nyttekjøretøyer på opptil 3,5 tonn
 • Viktige deler eller komponenter mangler ikke
 • Kjøretøyet inneholder ikke annet enn bilrelatert avfall
 • Kjøretøyets originaldokumenter leveres sammen med kjøretøyet

 
Når du har levert inn det gamle kjøretøyet, blir en vrakmelding satt opp av den som skal foreta fragmenteringen. Vrakmeldingen trenger du til den endelige avregistreringen. Du kan være sikker på at din gamle bil vil kastes på den mest miljøvennlige måten.

 

 

Finn din nærmeste Opel-partner:

Autoretur AS
Økernveien 99
0510 OSLO
www.autoretur.no