Skip To Content
Koronatiltak hos Opel

Koronatiltak hos Opel

Økt nedstenging I enkelte regioner, vil berøre salgslokalene hos din forhandler der dette gjelder. Verksteder vil være åpent, og vi har gode rutiner for inn- og utlevering av biler.

Vi følger situasjonen med koronaviruset tett. Vi har iverksatt, og iverksetter tiltak kontinuerlig, basert på gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Vår hovedprioritet er å bidra til at faren for smitte reduseres, og ivareta sikkerheten til våre kunder, forhandlere og ansatte.

Myndighetene definerer deler av vår virksomhet som samfunnskritisk, da våre servicepunkter er med på å opprettholde viktige transporttjenester. I tråd med disse retningslinjene holder våre Opel-forhandlere åpent.

 

Du kan være trygg på at vi har iverksatt nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til alle som benytter seg av våre tjenester.

 

Noen av tiltakene vi har gjort:

  • Iverksatt økt renhold på våre anlegg, og desinfiserende tiltak på særlig utsatte soner 
  • Rengjøring av berøringsflater og utstillingsbiler hyppigere og grundigere enn vanlig.
  • Ansatte benytter hansker ved håndtering av kundebiler
  • Ekstra grundig renhold av våre biler, og det benyttes hansker og beskyttelsestrekk når bilene behandles
  • Desinfisering av bilens kontaktflater (eks. ratt, girkule, skjerm etc). Dette gjøres både før og etter prøvekjøring, prøvesitting og verkstedutlvering
  • Desinfisering ab nøkler ved prøvekjøring, så vel som inn- og utlvering.
  • Nøkler desinfiseres ved inn- og utlevering.
  • Våre selgere og kundebehandlere setter seg ikke i bilen sammen med kunden, men holder en anbefalt avstand.

 

Vi ber alle våre kunder om å følge myndighetenes retningslinjer for å unngå spredning av smitte. Våre Opel-forhandler vil selvsagt være fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet ved behov.

 

Husk at du også enkelt kan kontakte våre Opel-forhandlere pr. telefon, sms og e-post.

 

Hold deg sunn og ta vare på deg selv og dine kjære.

Hilsen alle oss i Opel